Faktasjekk, Klassekampen!

For noen måneder siden utvekslet jeg et par e-poster med Bjørgulv Braanen. Jeg spurte ham om Klassekampen faktasjekker de bidragene de mottar til sin debattseksjon, spesifikt med tanke på Syria. Han skrev: «Jeg har valgt å ha veldig vide rammer for hva som kan komme på trykk, med et håp om at debatten vil avklare hva som er sant og usant.»

Jeg forstår Klassekampens valg om å ha vide rammer for hva som kommer på trykk, men når avisa velger å publisere ren løgn og propaganda om Syria, fratar den sine lesere muligheten til å danne seg et faktabasert bilde. Fakta er ikke meninger. Hvis jeg går rundt og sier at Anders Behring Breivik var medlem i Rødt, er dette en løgn, og ikke uttrykk for mine meninger.

Les på Klassekampen

Den glemte syriske revolusjonen

“I mange opprørskontrollerte områder forsøker sivile å organisere tjenester for innbyggerne. Frivillige driver undervisning og helsestell. Noen tar ansvar for å hente søppel. Ingeniører finner løsninger med fornybar energi når strømtilførselen kuttes. En redningstjeneste finner overlevende etter bombeangrep. Andre oppdaterer offentlige registre over eiendom, ekteskapsinngåelse og fødsler.”

“– Med SPACE ville vi skape et rom i den offentlige debatten. Vi vil gjerne at syrernes stemmer skal bli hørt.”

Les mer på VG.

Erna Solberg, i fremtiden vil de spørre deg om Aleppo. Hva svarer du?

Mangel på informasjon har aldri vært problemet for Syria. Det er alltid mangelen på handling.

Tid er penger, heter det i mange land, men inne i Aleppo sier de nå at tid er blod. Hvert minutt teller ikke bare for Aleppo, men for Syria som helhet.

Assad har lovet å ta hele Syria – snart vil Aleppo bli gjentatt i Idlib, Homs, Ghouta og Daraa.

Verden må reagere nå. Verden må reagere nå.

Les mer på Aftenposten.

Vil vise et annet Syria

«Mange kan bidra.» Organisasjonen SPACE ble opprettet i mai 2015, med formål om å skape felles møteplasser mellom syrere og nordmenn og gi et alternativt og mer nyansert bilde av Syria. Zeina Bali, en av grunnleggerne av organisasjonen SPACE, er fornøyd med oppmøtet under konferansen. «Vi ønsker å skape et annet bilde av syrere enn det som ofte tegnes opp i media. Syria har etter hvert en ganske stor diaspora. Vi er redde for at det bildet som fremstilles av landet fører til at folk føler seg fremmedgjort med tanke på situasjonen der, og derfor føler at det er vanskelig å hjelpe,» sier hun. «Men det er mange ting vanlige folk kan gjøre for å bidra. Det er dessuten mange ting vanlige nordmenn kan gjøre for å bli kjent med folk fra Syria. Det håper vi SPACE kan være med på å bidra til,» sier Bali.

Les mer på Ny Tid.

Rom til tanker om Syria: kunst og kultur i urolige tider

Forrige uke var Oslo et samlingspunkt for noen av de viktigste stemmene i Syria. Arrangementene var organisert av det nyetablerte Syrian Peace Action Center (SPACE), en gruppe jeg er grunnlegger av sammen med Zeina Bali og Murhaf Fares. Vi er i dag vitne til en fragmentering av det syriske folk, der stemmene deres er spredt over hele verden. I løpet av uken måtte vi konstatere – og akseptere – at det er vanskelig å artikulere et samlet syrisk narrativ. Uten et slikt narrativ er saken vår tapt, og identiteten vår vil smuldre bort. Til tross for vår nasjonale lidelse, må syrisk kultur og identitet smelte sammen med og akseptere sin egen globalisering.

Les mer på Ny Tid.

Fader Paolo, savnet i Syria

Jeg ser på en internettside laget av Paolos familie og venner. Hans smil og vennlige øyne stirrer tilbake på meg fra hans mørk fravær. Jeg klikker på en lydfil. Hans dype stemmen bryter tausheten rundt hans forsvinning. Han synger en arabisk frase som er felles for både bibelen og koranen. Lys over lys, lys av lys, noor ala noor. Lys over lys, på deg kjære Paolo. Jeg håper at du kommer tilbake en dag til dine foreldre og venner, til Italia og Syria, til kirken, som ber for deg hver dag. Ditt lys er fredens lys, kjære fraværende venn av Syria.

Les mer på Dagsavisen.