Islam: the Perfect Enemy

First published in Norwegian in Klassekampen, on Nov 5, 2020 It could have been me. Samuel Paty! I too show such drawings in a classroom setting to provoke students to describe their reactions. I show such images to invite them to reflect on how Islam is discussed in the West. …

Covid-19 i Syria

Grunnen til at jeg skrevet artikkelen var at helsedirektør i Idlib, Monzer Al Khalid, deltok i en panelsamtale i regi av SPACE i Oslo den 3. april 2020, og i slutten av samtalen han ba oss syrere som bor på forskjellige steder i verden til å fortelle hva skjer i …

Norge må trappe opp innsatsen mot straffrihet i Syria

Av Gunnar Ekeløve-Slydal (fagsjef, Den norske Helsingforskomité) og Zeina Bali (daglig leder, Syria Peace Action Centre – SPACE)

Gjennomgående for ni år med konflikt er at ingen blir straffet for krigsforbrytelser. I praksis fører det til at hensynet til å spare sivile, barn, sykehus og infrastruktur blir neglisjert. Forbudte våpen blir brukt, eiendommer konfiskert eller ødelagt og sivile vilkårlig fengslet. Tortur, henrettelser og mishandling er utbredt. Alle parter setter humanitære prinsipper til side, men Assads styrker begår flest overgrep.

 

Over 380 000 er drept siden konflikten startet, inkludert 115 000 sivile. I tillegg kommer titusenvis som har dødd av torturen i Assad-fengslene eller som er savnet. Over 13 millioner syrere har flyktet fra sine hjem, til andre steder i eget land og til utlandet.

 

Et mareritt-scenario er at coronaviruset får fotfeste i flyktningleirer og blant allerede syke og utslitte personer på flukt. Ødeleggelsene av landets byer og infrastruktur er massive.

 

Situasjonen utgjør en stor utfordring for Norge. Hvordan sikre at humanitær bistand kommer sivilbefolkningen til gode og ikke bidrar til partenes brudd på menneskerettighetene? Hvordan hjelpe flyktningene? Hvordan bidra til fred?

 

Les på VG

Det som var et syrisk hjem

Bokanmeldelse av Alia Maleks The Home That Was Our Country: A Memoir of Syria.

Av Zeina Bali

Malek bretter ut den legendariske sameksistensen i det sammensatte syriske samfunnet, og beriker dermed vår forståelse av det. Hun frigjør syrerne fra kollektive klisjeer som ofte tys til i analyser av den pågående konflikten. I stedet gir hun oss skarpe analyser og nyanserte lesninger av syrernes kamp for uavhengighet. Ikke minst byr hun på innsikt på det menneskelige planet, blant komplekse individer som manøvrerer mellom frykt, prinsipper, interesser og pragmatisme. Disse aspektene definerer også det Syria vi ser i dag.

Les mer på Klassekampen

 

En hyllest til et ikon fra den syriske revolusjonen

Av Zeina Bali

Som Aljumhuriya skrev, å minnes fortellingen om Sarout betyr ikke å idolisere ham eller frita ham for kritikk. Snarere handler det om å ta innover seg motsetninger og kompleksitet, både hos Sarout og revolusjonen han var en del av. Å pakke ut våre nostalgiske minner og sette dem i et kritisk søkelys.

I det vi synger «Paradiset, vårt hjemland» må vi også ta vare på fortellingen om fortiden vår, for å beskytte fremtiden til det herjede landet vårt fra mer sorg og urett.

Les mer på VG

Skrift bak murer

«Uansett hvor du er i verden, vil denne litteraturen ansvarliggjøre deg. Premisset for din solidaritet vil få et dypere plan» sier Rana Issa, en av grunnleggerne av SPACE, til Klassekampen om fengselslitteratur som er årets tema for Saladindagene, 4-6 april.

Les mer på Klassekampen