For Sama + Live Q&A with Waad Alkhateeb

 
SPACE, Europafilm, Oslo Dokumentarkino and Human IDFF invite you to this online screening of Oscar-nominated, BAFTA-winning documentary For Sama (2019, 99 mins) and live Q&A with the filmmaker Waad Alkateab on 24th June at 19.30 Oslo time.
 
How does this work?
  • You can watch the film online anytime you want, by clicking on this link.
  • On June 24th, you can meet the filmmaker Waad Alkateab live on SPACE Facebook page and ask her any questions on the film, or if you cannot attend, you can send us your questions in advance and we will ask her for you.
 
How can YOU help?
The first question that people ask after watching For Sama is, “How can I help?” Here are three ways:
  • Bear witness: many people are still confused about what happened and still happening in Syria. For Sama tells us a Syrian story of love and courage facing injustice and oppression. When you watch the film, you help by bearing witness and preserving the narrative.
  • Show solidarity: Waad Alkateab says that the hardest way for people to die is in silence. After watching For Sama, please take a picture of yourself with a message of solidarity to show Syrians across the world that you are hearing their stories and standing with them in their struggle for freedom and democracy. Share it on social media and tag @ActionForSama. Hashtags: #forsama #actionforsama #stopbombinghospitals.
  • Take action: One of the ways you can support is to give to the heroic humanitarians and medics still saving lives on the ground in Syria. As the global Coronavirus pandemic sweeps across the world, the people of Syria need our help more than ever. The humanitarian conditions are appalling and there is always the threat of further conflict. Hundreds of thousands have been displaced and are now living in overcrowded camps, with no chance of self isolation.
You can donate by card or PayPal online. All of the money donated to Action For Sama goes via our partners at Help Refugees, who ensure that every penny goes directly to those working inside Syria.
 
Background on the film
For Sama is both an intimate and epic journey into the female experience of war. A love letter from a young mother to her daughter, the film tells the story of Waad al-Kateab’s life through five years of the uprising in Aleppo, Syria as she falls in love, gets married and gives birth to Sama, all while cataclysmic conflict rises around her.
 
Her camera captures incredible stories of loss, laughter and survival as Waad wrestles with an impossible choice– whether or not to flee the city to protect her daughter’s life, when leaving means abandoning the struggle for freedom for which she has already sacrificed so much.
 
The film is the first feature documentary by Emmy award-winning filmmakers, Waad al-Kateab and Edward Watts.
SPACE, Europafilm, Oslo Dokumentarkino og Human IDFF inviterer deg til en online visning av den Oscar-nominerte, BAFTA-prisvinnende dokumentaren For Sama (2019, 99 min.), samt en live spørsmålsrunde med filmskaperen Waad Alkateab den 24. juni klokken 19.30.
 
Hvordan funker det?
  • Du kan se filmen på nett når du vil, ved å klikke på denne linken.
  • Den 24. juni kan du møte filmskaperen Waad Alkateab live på SPACE sine Facebook-sider, der du kan sende inn spørsmål. Kan du ikke delta 24. juni, er du velkommen til å sende oss dine spørsmål på forhånd, så passer vi på at spørsmålene dine blir stilt.
Hvordan kan du hjelpe?
Det første spørsmålet folk spør seg etter å ha sett For Sama, er «hvordan kan jeg hjelpe?». Her er tre måter du kan hjelpe på:
  • Vær et vitne: Mange føler fortsatt på en forvirring rundt det som har skjedd og fortsatt skjer i Syria. For Sama forteller oss en syrisk historie om kjærlighet og mot i en urettferdig og undertrykkende situasjon. Når du ser filmen, hjelper du ved å være et vitne og bevare fortellingen.
  • Vis solidaritet: Waad Alkateab sier at den vanskeligste måten å dø på, er å dø i stillhet. Etter å ha sett For Sama, kan du ta et bilde av deg selv med en solidaritetsmelding for å vise syrere i verden at du hører dem og står sammen med dem i kampen for frihet og demokrati. Del meldingen din i sosiale medier og tag @ActionForSama. Hashtagger: #forsama #actionforsama #stopbombinghospitals
  • Donér: En av måtene du kan vise støtte på, er å donere til de humanitære og medisinske heltene som fortsatt redder liv på bakken i Syria. Når den globale koronapandemien herjer i verden, trenger syrere vår hjelp mer enn noen gang. Den humanitære situasjonen i Syria er forferdelig, og konflikttrusselen er alltid der. Flere hundre tusen har blitt tvunget på flukt og lever nå i overbefolkede leire, hvor isolasjon og karantene er umulig.
Du kan donere ved bruk av kort eller PayPal. 
Alle pengene som doneres til Action For Sama går via våre partnere hos Help Refugees, som sikrer at hvert øre går direkte til humanitært arbeid innad i Syria.
 
Filmens bakgrunn
For Sama er både en intim og storslått reise inn i den kvinnelige opplevelsen av krig. Som et kjærlighetsbrev fra en ung mor til hennes datter, forteller filmen historien om Waad al-Kateabs liv gjennom fem år i Aleppo, hvor hun forelsker seg, gifter seg og føder datteren Sama, samtidig som krigen herjer rundt henne.
 
Kameraet hennes fanger utrolige øyeblikk av tap, latter og overlevelse, samtidig som Waad sliter med det umulige valget – om hun skal eller ikke skal flykte fra byen for å beskytte datterens liv, når det å flykte betyr å levne kampen for frihet, en kamp hun allerede har ofret så mye til.
Filmen er den første dokumentaren av de Emmy-prisvinnende filmskaperne Waad al-Kateab og Edward Watts.